Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Obchody tego dnia mają na celu wyrobienie powszedniego nawyku dbania o higienę.

W tym dniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach, podczas których zostali zapoznani ze szczegółową instrukcją mycia rąk. Po części teoretycznej i przeprowadzonych doświadczeniach zdobytą wiedzę dzieci wykorzystały w praktyce.