Wczesne wspomaganie rozwoju

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE

Jeśli macie obawy, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli budzi Wasz niepokój rozwój jego motoryki, mowy czy umiejętności intelektualnych…

Zapraszamy do nas! Całkowicie bezpłatnie i kompleksowo obejmiemy opieką Wasze dziecko i dołożymy wszelkich starań, aby wyrównać występujące deficyty.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka
 • terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną
 • specjalistyczne porady i konsultacje
 • grupę wsparcia dla rodziców

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się poprzez zabawę przy wykorzystaniu następujących metod:

 • stymulacja według metody porannego kręgu
 • symultaniczno-sekwencyjna metoda J. Cieszyńskiej
 • edukacja przez ruch D. Dziamskiej
 • program dotyk i stymulacja Knillów
 • program ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • terapia ręki
 • programy komunikacji alternatywnej i wspierającej

WCZESNE ROZPOZNANIE PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH DZIECKA I OBJĘCIE GO SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĄ DAJE SZANSĘ NA ZMINIMALIZOWANIE TRUDNOŚCI ROZWOJOWYCH LUB ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE

Więcej informacji pod adresem:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu
ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz, tel./fax. 42 715-25-67
www.soswzgierz.pl, e-mail: soswzgierz@op.pl

NA CZYM POLEGA I CZEMU SŁUŻY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Organizm niemowlęcia i małego dziecka – szczególnie jego układ nerwowy – posiada ogromne zdolności regeneracji. Dzięki plastyczności organizmu można uchronić przed potencjalną niepełnosprawnością. Odpowiednie ćwiczenia pobudzają układ nerwowy i sterowane nim funkcje do intensywnej regeneracji. W ten sposób można uchronić malucha przed zaburzeniami rozwoju umysłowego, ruchowego i społecznego, które groziłyby mu bez podjęcia wczesnej interwencji. W im młodszym wieku dziecko otrzyma pomoc, tym większe są jego szanse na normalną przyszłość.

CO ZROBIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO BYĆ OBJĘTE ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Takie opinie wydają zespoły orzekające działające w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii pedagogicznej. Nauczyciele i terapeuci wciąż poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności na kursach, warsztatach i szkoleniach.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, POROZMAWIAJ

ZAPRASZAMY