Przedszkole nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

Od roku szkolnego 2015/2016 w naszym Ośrodku funkcjonują grupy przedszkolne.

NASZE ATUTY TO:

 • PRZYJAZNA I ŻYCZLIWA ATMOSFERA
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI ODBYWAJĄ SIĘ W MAŁYCH GRUPACH
 • BUDYNEK PRZYSTOSOWANY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • DYSPONUJEMY WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĄ PEDAGOGICZNĄ
 • ZAPEWNIAMY STAŁĄ OPIEKĘ PEDAGOGA  I PSYCHOLOGA
 • PROPONUJEMY SZEROKĄ OFERTĘ ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH (M.IN. LOGOPEDIA, LOGORYTMIKA, TERAPIA BIOFEEDBACK, TERAPIA TOMATIS, GIMNASTYKA KOREKCYJNA)
 • ZAPEWNIAMY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO WSZECHSTRONNEGO ROZWÓJU WZBOGACONE O ATRAKCYJNE METODY – KYNOTERAPII, ARTETERAPII, HYDROTERAPII
 • DBAMY O INTEGRACJĘ POPRZEZ UDZIAŁ W IMPREZACH ŚRODOWISKOWYCH
 • ZAPEWNIAMY PEŁNE WYŻYWIENIE
 • GWARANTUJEMY CAŁODZIENNĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
 • PROWADZIMY GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZICÓW
 • DYSPONUJEMY NOWOCZESNĄ BAZĄ I SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM

DANE KONTAKTOWE

PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ZGIERZU

95-100 ZGIERZ, UL. PARZĘCZEWSKA 46                                                                                 
tel./fax 42 719 08 61
tel./fax 42 715 25 67                                                                                                                                                                                     

e-mail: soswzgierz@op.pl                                                                             

www.soswzgierz.pl

METODY PRACY: Metoda Ośrodków Pracy wspomagana elementami metod:

 • elementy metod pedagogiki przedszkolnej;
 • metody B. Lewickiej;
 • metody M. Frostig i D. Horne;
 • Ruchu Rozwijającego  W. Sherborne;
 • M.Ch. Knillów;
 • programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej wspomagającego rozwój 3-latków i dzieci starszych wolniej rozwijających się;
 • Porannego Kręgu J.Kielina;
 • F. Affolter;
 • komunikacji alternatywnej (piktogramy, gesty, zdjęcia);
 • programu logopedycznego J. Cieszyńskiej;
 • albumy aktywności.