Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

W Szkole Branżowej I Stopnia młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, jak również umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu.

Szkoła kształci uczniów w kierunku - kucharz.

Absolwent po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.