Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych.

Główne zadania psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży,
  • udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży
  • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  • zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, pomaga w procedurze ubezwłasnowolnień. 

Od 1 września 1995r. na stanowisku psychologa w SOSW w Zgierzu pracuje Pani Julia Chmielecka, a od 1 września 2023 roku na stanowisku psychologa pracuje również Pani Iga Andrzejewska.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

        Julia Chmielecka

PONIEDZIAŁEK                       11.00 – 16.30

WTOREK                                 7.00 – 9.30; 11.15 - 12.15

ŚRODA                                   7.00 – 7.45; 8.30 - 12.30; 13.15 - 15.30

CZWARTEK                             12.00 – 12.30; 13.15 - 16.15

PIĄTEK                                   11.00 – 12.30; 13.15 - 14.15

 

Iga Andrzejewska

PONIEDZIAŁEK                       8.30 – 10.30

WTOREK                                11.45 - 12.30; 13.15 - 15.00

CZWARTEK                             9.30 - 12.30

PIĄTEK                                   8.25 - 11.25