Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych.

Główne zadania psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży,
  • udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży
  • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  • zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, pomaga w procedurze ubezwłasnowolnień. 

Od 1 września 1995r. na stanowisku psychologa w SOSW w Zgierzu pracuje Julia Chmielecka.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

PONIEDZIAŁEK                       11 – 17.30

WTOREK                                 7 – 12.30

ŚRODA                                   7 – 16

CZWARTEK                             12 – 17.30

PIĄTEK                                   11 – 14.30