Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze

Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze to oddziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 członków.

Praca z każdym uczniem jest dalece zindywidualizowana i oparta na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów.