Jesteś tutaj: Strona główna  › Struktura  › Świetlica

Świetlica

Świetlica w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. Dzieci mogą tam odpocząć po trudach codziennej nauki, zjeść posiłek czy odrobić pracę domową.    
Panie tam pracujące starają się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Panie dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiają w nich umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.