Czyste powietrze wokół nas

28 kwietnia 2021 roku w klasie 1-2b, 2z oraz 1-2t odbyły się zajęcia pt. "Czyste powietrze wokół nas". Miały one na celu kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych oraz zwiększanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony. Zajęcia zachecały dzieci do dbania o świeże powietrze poprzez wspólną zabawę - taniec, prace plastyczne oraz śpiew.