Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców

22 stycznia 2013 roku (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie GRUPY WSPARCIA dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych SOSW w Zgierzu.

 

TEMAT SPOTKANIA: „UBEZWŁASNOWOLNIENIE - PROCEDURA, SKUTKI PRAWNE”.

 

GOŚCIEM GRUPY WSPARCIA BĘDZIE PRACOWNIK SĄDU REJONOWEGO W ZGIERZU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Rodziców oczekujemy w bibliotece szkolnej.

Spotkanie organizują pedagog (P. Żak) i psycholog (J. Chmielecka).