Jesteś tutaj: Strona główna  › Oferta  › Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe, już od pierwszych sygnałów zaburzeń funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Oferowana pomoc i wsparcie dotyczy także rodziny dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Jego zakres jest różny w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów. Dotyczyć może rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Oświadczenie