Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

Szkoła Przysposabiająca do Pracy działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zgierzu kieruje swoją ofertę do absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz do uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne,

- zajęcia rozwijające komunikowanie się,

- zajęcia kształtujące kreatywność,

- przysposobienie do pracy,

- religia,

- wychowanie fizyczne

oraz dodatkowo w zajęciach specjalistycznych.