Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Julia Chmielecka 

Zadania i obowiązki psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
  • prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych;
  • współpraca z nauczycielami i rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych. W pracy terapeutycznej psychologowi najbliższe jest podejście erisconowskie.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, pomaga w procedurze ubezwłasnowolnień.

Na stanowisku psychologa w SOSW od września 1995r.

 

 

Gabinet psychologiczny w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza:
 
poniedziałek w godzinach: 11.00 - 17.30
 
wtorek w godzinach: 7.00 - 12.30
 
środa w godzinach: 7.00 - 16.00
 
czwartek w godzinach: 12.00 - 17.30
 
piątek w godzinach: 11.00 - 14.30