Działalność Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 25.11.2019, podczas zebrania Rady Rodziców, zwrócono się do  kadry pedagogicznej o udostępnienie informacji dt świadczenia pomocy osobom doświadczającym przemocy w domu. Umieszczamy informację o działalności Funduszu Sprawiedliwości, która pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/