Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z  4  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do stron:

www.soswzgierz.pl

 

Data publikacji strony: 1.09.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.01.2023

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2023 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-10

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Żaneta Stróżewska mailowo – administracja@soswzgierz.pl  lub telefonicznie – 42 719-08-61

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

 • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
 •  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

 1. Do budynku prowadzą jedno wejście główne od ulicy Parzęczewskiej  oraz drugie wejście od strony bloków ul. Parzęczewskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2.  Korytarz jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na korytarzu znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dla osób na wózkach dostępna jest platforma schodowa. Do  części internatowej na pierwszym piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Ośrodek posiada tłumacza języka migowego.
 7. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych