Wycieczka do Warszawy

12 kwietnia 2018 roku odbyła się szkolna wycieczka do Warszawy. Głównym celem wycieczki było zwiedzenie Stadionu Narodowego i Sejmu RP.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od PGE Narodowego, gdzie z punktu widokowego na górnej trybunie stadionu zobaczyliśmy panoramę stadionu. Widok zrobił na nas niesamowite wrażenie, ze względu na jego wielkość. Następnie udaliśmy się na plac Piłsudskiego, gdzie 10 kwietnia uroczyście odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, który jest miejscem szczególnym dla Warszawy. Zobaczyliśmy Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu. Będąc na Starówce podziwiliśmy Kolumnę Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski oraz widok na Warszawę, w tym na Stadion Narodowy.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej. Na początku, ze względów bezpieczeństwa przeszliśmy kontrolę. Następnie spotkaliśmy się z Panem Posłem na Sejm RP Markiem Matuszewskim, który opowiedział nam o swojej poselskiej pracy i oprowadził nas po najważniejszych miejscach w Sejmie. Na zakończenie Pan Poseł podziękował nam za wizytę i obdarował wszystkich uczestników wycieczki pamiątkowymi gadżetami. Dzięki uprzejmości Posła Pana Marka Matuszewskiego wizyta w Sejmie stała się dla nas niepowtarzalną lekcją historii i patriotyzmu.

Wycieczkę do stolicy można zaliczyć do udanych. Wszyscy mimo zmęczenia wrócili zadowoleni i pełni wrażeń, tym bardziej, że pogoda dopisała.