Światowy Dzień Mycia Rąk

Z okazji obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia w dniu 16 października przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat higieny rąk. Celem zajęć było kształtowanie nawyków higieniczno – kulturowych związanych z czystością rąk oraz utrwalanie wiedzy nt. zagrożeń płynących z braku higieny rąk. Zajęciami objęci zostali uczniowie klas młodszych oraz grupy przedszkolne.

Na zakończenie zajęć klasy otrzymały mydło w płynie, aby pamiętały o systematycznym myciu rąk.