"SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA"

Już od 2016 roku działa Sieć Współpracy Nauczycieli Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych, której koordynatorem jest Anna Kadłubowska (reprezentująca SOSW im. Kornela Makuszynskiego w Zgierzu) oraz dr hab prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik - Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (WODN Zgierz).

W ramach pracy Sieci w bieżącym roku szkolnym odbyły się seminaria naukowo - praktyczne:

  • 22 lutego 2018 roku „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”
  • 10 maja 2018 roku „Diagnostyka w pracy pedagogicznej z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - doświadczenia, dylematy, metody, tendencje”

Celem spotkań była wymiana doświadczeń między specjalistami oraz poszukiwanie skutecznych metod pomagania osobom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

DLACZEGO SIEĆ i po co? Dlatego, że zgodnie ze słowami Henrjego Forda „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Integracja, wymiana doświadczeń, wzajemna motywacja to skrzydła, które mogą z codziennego trudu poderwać, dodać sił.

ZAPRASZAMY na kolejne seminarium w ramach pracy "Sieci" na 14 czerwca 2018 roku, godz. 9.30 (szczegóły i zgłoszenia drogą mailową: annakadlubowska@wp.pl).