Bezpieczne ferie

W ramach corocznej akcji "Bezpieczne ferie" organizowanej przez Zespół ds. profilaktyki i Samorząd Uczniowski w dniu 24 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez funkcjonariuszy policji zespołu do spraw nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu oraz Straży Miejskiej w Zgierzu. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance pogłębiając wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.