Święto Chleba w naszym Ośrodku

„W kawałku chleba jest coś z ziemi i coś z nieba” - tymi słowami zainaugurowano obchody Święta Chleba zorganizowane przez Zespół ds. promocji zdrowia w ramach działań Fundacji Dobre Życie.

Impreza ta była zorganizowana w naszej szkole po raz drugi, jako wyraz naszej codziennej troski o chleb powszedni, świadectwo wielkiego uznania dla rolników, młynarzy, piekarzy i cukierników.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej i lokalnej na jakość chleba oraz walory odżywcze chleba na zakwasie, promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz zachęcenie wszystkich do "zdrowego stylu życia".

W ramach podjętych działań nauczyciele przygotowali inscenizację pt. „Od ziarenka do bochenka”. Następnie zaprezentowali się zaproszeni goście: Koło Gospodyń Wiejskich w Proboszczewicach oraz dzieci z przedszkola „Pod Topolą” - uświetniając w ten sposób naszą uroczystość.

Tegoroczna kampania wzmacnia symbol chleba - jest to nauka szacunku dla chleba oraz dla ludzi, dzięki którym on powstaje, motywacja do dzielenia się chlebem z innymi, zachętą do szukania sposobów na zagospodarowanie suchego chleba, żeby nie był wyrzucany do śmietnika.

Rozstrzygnięto również konkurs na fraszkę o chlebie. Wyniki przedstawiła Pani M. Drzewicka - przedstawiciel PSSE w Zgierzu. Oto nagrodzeni:

I miejsce: klasa 3 gu, wychowawca - B. Ziętek;

II miejsce: internat, wychowawca - B. Chmielecka;

III miejsce: ZRW, wychowawca - A. Kadłubowska;

III miejsce: świetlica, B. Szymczak, E. Grzybowska;

Wyróżnienie: T. Raźniewski.

Po części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na degustację prezentowanych potraw - świeżego, pachnącego, chrupiącego chleba i smakowitych dodatków przygotowanych przez uczniów kształcących się w kierunku gastronomicznym.
Całość, jak na typowo polską uroczystość przystało, została utrzymana w stylistyce ludowej, która skutecznie wprowadziła nas w klimat folklorystyczny, a zarazem przeniosła do niezwykłej krainy, gdzie chleb był honorowym gościem.

„Zapach chleba otwiera oczy, podnosi głowę w stronę nieba”

Całość przygotowały Panie:

Marianna Pałys

Kalina Szymczyk

Ewa Grzybowska

Bożena Szymczak