ZRW w Teatrze Arlekin

25 września 2014 roku uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wraz z wychowawcami i rodzicami pojechali do Teatru Arlekin w Łodzi. Obejrzeli spektakl pt. „Czerwony Kapturek”.

Dzieci żywo reagowały na akcję przedstawienia. Wycieczka udała się. Dzieci ubogaciły się w nowe doświadczenie, rozwinęły percepcję wzrokową i słuchową oraz zintegrowały się z rówieśnikami z innych placówek.