Spotkanie dzieci z klerykami w Wyższym Seminarium Duchownym w Łagiewnikach

23 października b.r. na zaproszenie Ojca Rektora uczestnicy Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych gościli w WSD w Łagiewnikach.

Przyjęto nas serdecznie gorącą herbatą i słodkim poczęstunkiem. Przy wtórze gitary radosnym śpiewom towarzyszył wspólny taniec wszystkich uczestników. Dzieci śmiały się, klaskały, śpiewały a nawet włączały się do gry na instrumentach.

Spędziliśmy trzy godziny duchowych uniesień. Na koniec spotkania otrzymaliśmy na pamiątkę kalendarze.

Za wspaniałe spotkanie dziękujemy Ojcu Rektorowi Piotrowi Matuszak, diakonowi Rafałowi Antoszczuk oraz braciom: Andrzejowi Jaworskiemu, Jakubowi Kamińskiemu, Grzegorzowi Śledź, Aleksiejowi Juchniewicz, Wiktorowi Meleszko, Łukaszowi Rańbel, Konradowi Wizderczyk i Filipowi Radke.