Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. w formie spotkań z wychowawcami klas z uwzględnieniem wytycznych epidemiologiczno – sanitarnych. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej kl. II – VIII, Szkoły Branżowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych – rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych o godz. 10.00.

- Dziecko zostaje przyprowadzone tylko przez jednego rodzica/opiekuna.

- Do budynku szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed wejściem zachowując bezpieczną odległość od pozostałych rodziców/opiekunów (minimum 1,5m).

- Po wejściu do budynku uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce i kieruje się prosto do wyznaczonej sali.

- Na krótkich spotkaniach w salach lekcyjnych wychowawcy przekażą najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące pierwszych dni. Uczniowie nie zabierają ze sobą przyborów szkolnych.

- Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległość. 

 

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej – rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych o godz. 11.00.

- Dziecko zostaje przyprowadzone przez jednego rodzica/opiekuna.

- Rodzic/opiekun zasłania usta i nos na terenie Ośrodka.

- Uczeń i rodzic/opiekun po wejściu do budynku dezynfekują ręce.

- Po zakończeniu spotkania uczeń wraz z rodzicem/opiekunem opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości (minimum 1,5m) od innych uczestników spotkania.