Konkurs na nazwy zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych rozstrzygnięty!

Przedstawiamy nowe nazwy poszczególnych zespołów:

ZRW nr 1 - Słowiki

ZRW nr 2 – Sokoliki

ZRW nr 3 – Jerzyki

Zespół Nauczycieli Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych dziękuje Dyrekcji naszego ośrodka za wsparcie podczas konkursu. Dziękujemy rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oraz wszystkim pracownikom i uczniom, którzy wzięli aktywny udział w konkursie.