CodeWeek - Kodować każdy może

25 października w ramach CodeWeek uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu wezmą udział w specjalnych zajęciach z kodowania. Stanowić będą  integralną część działań wpisanych w zajęcia kodowania prowadzone w naszej placówce.

Wydarzenie pod nazwą - Kodować każdy może - Kodowanie z CodyRoby z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną to wyzwanie stawiane uczniom szkoły podstawowej.

Na co dzień każdy pokonuje jakąś trasę, ale czy dotarcie do celu jest prostą sprawą. Okazuje się bowiem, że po drodze musimy nauczyć się odczytywać znaki i prawidłowo na nie reagować. Czasem my sami musimy wskazać drogę innym, wtedy sami musimy być komunikatywni, by druga strona dotarła do obranego przez siebie celu. Dla naszych uczniów nabycie umiejętności poruszania się według schematu jest rzeczą ważną ale i trudną, dlatego zabawa z CodyRoby stanowi odpowiedź na codzienne potrzeby, szczególnie w zakresie rozwijania samodzielności i komunikatywności.