Wczesne wspomaganie rozwoju

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE

Jeśli macie obawy, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli budzi Wasz niepokój rozwój jego motoryki, mowy czy umiejętności intelektualnych …

Zapraszamy do nas! Całkowicie bezpłatnie i kompleksowo obejmiemy opieką Wasze dziecko i dołożymy wszelkich starań, aby wyrównać występujące deficyty.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka
 • terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną
 • specjalistyczne porady i konsultacje
 • grupę wsparcia dla rodziców

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się poprzez zabawę przy wykorzystaniu następujących metod:

 • stymulacja według metody porannego kręgu
 • symultaniczno-sekwencyjna metoda J. Cieszyńskiej
 • edukacja przez ruch D. Dziamskiej
 • program dotyk i stymulacja Knillów
 • program ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • terapia ręki
 • programy komunikacji alternatywnej i wspierającej

WCZESNE ROZPOZNANIE PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH DZIECKA I OBJĘCIE GO SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĄ DAJE SZANSĘ NA ZMINIMALIZOWANIE TRUDNOŚCI ROZWOJOWYCH LUB ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE

Więcej informacji pod adresem:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu
ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz, tel./fax. 42 715-25-67
www.soswzgierz.pl, e-mail: soswzgierz@op.pl

NA CZYM POLEGA I CZEMU SŁUŻY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Organizm niemowlęcia i małego dziecka – szczególnie jego układ nerwowy – posiada ogromne zdolności regeneracji. Dzięki plastyczności organizmu można uchronić przed potencjalną niepełnosprawnością. Odpowiednie ćwiczenia pobudzają układ nerwowy i sterowane nim funkcje do intensywnej regeneracji. W ten sposób można uchronić malucha przed zaburzeniami rozwoju umysłowego, ruchowego i społecznego, które groziłyby mu bez podjęcia wczesnej interwencji. W im młodszym wieku dziecko otrzyma pomoc, tym większe są jego szanse na normalną przyszłość.

CO ZROBIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO BYĆ OBJĘTE ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Takie opinie wydają zespoły orzekające działające w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii pedagogicznej. Nauczyciele i terapeuci wciąż poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności na kursach, warsztatach i szkoleniach.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, POROZMAWIAJ

ZAPRASZAMY