Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

Szkoła Przysposabiająca do Pracy działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Zgierzu kieruje swoją ofertę do absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz do uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
- funkcjonowanie w środowisku, 
- przysposobienie do pracy,
- religia,
- wychowanie fizyczne
oraz dodatkowo w zajęciach specjalistycznych.