Program Wieloletni Niepodległa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu realizuje Program Wieloletni Niepodległa na lata 2017-2021 sfinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej

 

Spotkanie z Maciejem Wierzbowskim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu we wrześniu rozpoczął realizację działań w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” wywieszeniem w okolicy placówki ogłoszenia o zbiórce pamiątek, zdjęć i innych przedmiotów związanych z okresem odzyskania Niepodległości. Równocześnie rozpoczęto gromadzenie publikacji traktujących na naszym regionie, takich które były by pomocne w odtwarzaniu historii Zgierza oraz regionu sprzed 100 lat. Analizując otrzymaną literaturę ośrodek nawiązał kontakt z historykiem Zgierza – Maciejem Wierzbowskim, który to zgodził się spotkać z naszymi uczniami, w celu zapoznania uczniów z historią.

Pan Maciej Wierzbowski opowiedział o realiach codziennego życia, kondycji gospodarki, kultury i oświaty „polskiej” podczas zaborów. Następnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie wydarzenia miały wpływ na kształtowanie niepodległej Polski. Przywołanie nazwisk działaczy z naszego regionu uświadomiło rangę budowania wolnego Zgierza, mającego istotne znaczenie dla rozwoju oświaty, przemysłu, kultury, dalej tożsamości narodowej.

Po 1914 roku Zgierz rozwijał się dynamicznie, budowano szkoły, rozwijano istniejące fabryki, granice miasta poszerzały się tworząc nową, współczesną architekturę. Zgierz był miastem wielu kultur i narodowości, stanowił doskonałą przestrzeń do wychowywania światłych, wolnych obywateli niepodległego państwa Polskiego.

Spotkanie z panem Wierzbowskim było cenną i ciekawą lekcją historii, obrazującą kierunek rozwoju Zgierza w odradzającym się kraju.

Dzieci podziękowały znamienitemu gościowi wręczając mu laurkę i symboliczną białą różę.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Wizyta w Muzeum Miasta Zgierza

Dopełnieniem spotkania z historykiem Zgierza była wizyta w Muzeum Miasta Zgierza na wystawie poświęconej niepodległości Polski oraz udział w warsztatach. 9 października wychowankowie ośrodka zobaczyli makietę rozwijającego się Zgierza, obejrzeli filmy na temat odradzającego się Zgierza, pocztówki oddające klimat tamtych lat i wydarzeń. Zaprezentowano im największych działaczy oraz ich dokonania dla naszego miasta. Częścią wystawy był również gabinet fabrykanta, stare meble, liczydła, sejf, ubrania – przedmioty, które zrobiły na uczniach wielkie wrażenie.

Podczas warsztatów zadaniem każdego z uczniów było ułożenie puzzli. Powstałe obrazy stanowiły pocztówki rozwijającego się Zgierza. Na zakończenie uczestnicy warsztatów wykonali pamiątkowe zdjęcie. Powstałe prace są częścią szkolnej wystawy poświęconej odzyskaniu niepodległości.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Wycieczka – Szlakiem szkół w powiecie zgierskim powstałym po 1918r.

16 października uczniowie SOSW w Zgierzu wzięli udział w wycieczce po powiecie zgierskim. Zwiedzili oni wybrane miejsca, aczkolwiek znaczące dla rozwijającej się oświaty. Powstałymi w tym czasie szkołami były między innymi: Szkoła Podstawowa im. Jana Kasińskiego w Białej, nie istniejąca już Szkoła w Kęblinach, Szkoła w Dzierżąznej, Szkoła w Brużycy Małej.

 Przewodniczką po miejscach była miłośniczka i badaczka historii naszego regionu – pani Magdalena Hauke, która przedstawiła historię każdej ze szkół, pokazała, gdzie niegdyś znajdowały się budynki palcówek, jak wyglądała edukacja dzieci, z uwzględnieniem warunków nauki, przywołaniem anegdot z życia codziennego uczniów, przekazanych jej podczas wywiadów od uczących się tam niegdyś osób.

Spotkanie uświadomiło, jak wielkie znaczenie dla ludzi miało tworzenie szkół po roku 1918.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

100 lecie odzyskania niepodległości

9 listopada społeczność szkolna przystąpiła do akcji bicia rekordu śpiewania hymnu państwowego o godz. 11.11, kiedy to cała społeczność szkolna spotkała się w jednymi miejscu, by wspólnie, uroczyście uczcić wydarzenia z 1918 r.

Akademia z okazji 11 listopada odbyła się wcześniej, bo 06 listopada, kiedy to wicetarosta zgierski dokonał uroczystego wręczenia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu medalu „Pro Patria”. Każdy uczestnik wydarzenia miał przywieszone biało-czerwone wstążeczki wyszyte przez społeczność ośrodka specjalnie na tę okazję.

W tym dniu cała społeczność szkolna brała udział w pikniku historycznym przygotowanym przez Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Klub Byłych Żołnierzy Powietrzno - Desantowych „Czerwone Berety”, Wojskową Komisję Uzupełnień w Łodzi oraz Chorągiew Łęczycką.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

I Integracyjny Rajd Niepodległościowy Powiatu Zgierskiego

13 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu odbył się I Integracyjny Rajd Niepodległościowy Powiatu Zgierskiego pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego, w ramach programu wieloletniego Niepodległa.

W rajdzie wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych ogólnodostępnych oraz zespołów szkół specjalnych z powiatu zgierskiego. Każda z drużyn pokonała trasę z ośrodka do punktu kontrolnego, gdzie należało wykonać zadania związane z historią Polski. Punkty wybrane były nieprzypadkowo, bowiem mieściły się w budynkach i rejonach miasta historycznie ważnych z punktu widzenia budowania niepodległego państwa Polskiego po 1918 roku.

Po zakończeniu trasy rajdu uczestnicy wykonali okolicznościowy plakat  p.t. „Mój kraj – Polska Niepodległa” wykorzystując materiały otrzymane po wykonaniu zadań.

Podsumowaniem rajdu było wręczenie drużynom upominków oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Nagrody wręczał pan Jacek Brzeziński - naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Powiatu Zgierskiego.

Aktualnie plakat można oglądać w Izbie Pamięci w SOSW w Zgierzu. W grudniu wystawa zostanie przeniesiona do Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna”

W październiku został ogłoszony konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna”. Prace przygotowały klasy oraz grupy świetlicowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu. Otwarcie wystawy prac konkursowych odbyło się podczas I Integracyjnego Rajdu Niepodległościowego Powiatu Zgierskiego.

Jury wyłoniło zwycięzców, którym przyznano kolejno I, II i III miejsce, za które otrzymali nagrody główne. Ponadto pozostali uczestnicy zostali nagrodzenia kolorowankami patriotycznymi.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

 

Wystawy okolicznościowe

Udział w programie Niepodległa miał wpływ na podjęcie trudu zbadania historii Zgierza sprzed stu lat. Społeczność internatu objęła swoim zainteresowaniem dwa główne nurty badawcze: „Osiągnięcia Zgierza w okresie II RP” oraz „Rozwój szkolnictwa w Zgierzu oraz w powiecie zgierskim”. Analiza dostępnych publikacji, rozmowy z historykami, wizyta w muzeum dowiodła, że główną dziedziną rozwoju naszego regionu było szkolnictwo. Oczywiście w Zgierzu dynamicznie rozwijał się przemysł włókienniczy i przemysłowy, w związku z poszerzaniem się granic miasta wnoszono nową, współczesną architekturę, jednakże Zgierz był miejscem rozwoju polskiej oświaty.

W ramach projektu uczniowie przemierzyli nasze miasto, celem zobaczenia siedzib pierwszych szkół, wzięli udział w wyjeździe po regionie, by odkryć wiedzę na temat szkół powstających na obszarach wiejskich po 1918 roku.

Wystawy można oglądać w SOSW w Zgierzu do 04 grudnia.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości nabiera szczególnego wymiaru. Zwłaszcza, posiadając wiedzę na temat rozwoju szkolnictwa polskiego na terenie Zgierza po 1918 roku. Fakt, ten stał się przyczynkiem do podkreślenia znaczenia oświaty we współczesnych czasach. Wystawa tematyczna poświęcona szkolnictwu ukazuje wartość nauki w niepodległym państwie.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Wycieczka do Łodzi „Droga ku niepodległości”

Jednym z kluczowych działań zrealizowanych w ramach programu Niepodległa był wyjazd do Łodzi. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii Polski. Najbardziej interesującym punktem wyjazdu był udział w warsztatach tematycznych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Młodsza grupa uczestniczyła w zajęciach „Polskie symbole narodowe”, zaś starsza „Kto to taki? – dzięki niemu świętujemy 11 listopada”. Uczniowie nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale także zwiedzili muzeum, zapoznali się z eksponatami, a poprzez formę warsztatową wykazali się swoimi umiejętnościami, np. kolorując odpowiednio symbole narodowe.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.