Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Zgierzu

We wtorek 28 kwietnia 2015 uczestniczyliśmy w zajęciach na terenie oczyszczalni ścieków spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz”. Większość z nas była tam po raz pierwszy. Pan Tadeusz Sadlak – zastępca kierownika „WodKan” oprowadził nas po obiekcie i pokazał nam cały proces oczyszczania - od momentu wpłynięcia ścieków do chwili wypuszczenia czystej wody do rzeki Bzura. Dzięki naszemu przewodnikowi zdobyliśmy podstawowe informacje na temat technologii pozyskiwania czystej wody i oczyszczania ścieków komunalnych. Dowiedzieliśmy się, że zgierska oczyszczalnia ma ogromny wpływ na poprawę jakości rzeki Bzury. Woda wypływająca z oczyszczalni czyni rzekę czystą i przyjazną różnym gatunkom zwierząt (m.in. bobrom), a zasilając Bałtyk nie powoduje jego skażenia.

Przez całą wycieczkę towarzyszyły nam panie: Idalia Jaborska i Agnieszka Widawska – opiekunki dodatkowych zajęć tematycznych „Społeczny ludek”  i  „Zielone kółko”.

Naszemu przewodnikowi – panu Tadeuszowi Sadlakowi bardzo dziękujemy za okazaną sympatię i ofiarowany nam czas.