Moc jest w Twoich rękach

Akcję zapoczątkował UNICEF w 2008 roku. Wydarzenie to miało zmobilizować miliony ludzi na całym świecie do korzystania z wody i mydła
 w celach higienicznych. Wykształcenie nawyku mycia rąk (oczywiście z użyciem mydła) przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety może ocalić więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka.

„Moc jest w Twoich rękach” pod tym hasłem Panie: Anna Florczak i Emilia Ciemcioch przeprowadziły zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej dotyczące zasad higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk.

Celem obchodów Dnia w naszej szkole jest uświadomienie dzieciom, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami.

Od tej błahej czynności zależy bardzo wiele, a tylko niektórzy wiedzą, jak prawidłowo myć ręce. Niewielu rozumie, że telefony komórkowe, bankomaty, wózki sklepowe czy autobusy to ogromne skupiska groźnych drobnoustrojów!

W trosce o zdrowie - myjmy regularnie ręce i zachęcajmy do tej czynności naszych bliskich.