Byliśmy w teatrze „Arlekin”

21 kwietnia 2015 roku uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych brali udział w spektaklu interaktywnym pod tytułem „Szary chłopiec” zaprezentowanym przez aktorów teatru lalek „Arlekin”. 

20 maja 2015 roku ponownie pojechaliśmy do teatru „Arlekin” w Łodzi. Obejrzeliśmy przedstawienie po tytułem „Mała Syrenka”.

Podczas obu spektakli dzieci miały możliwość rozwijania swojej percepcji wzrokowej i słuchowej oraz integracji z dziećmi sprawniejszymi. Nasi podopieczni żywo reagowali na akcje przedstawień, wyrażali pozytywne emocje, dostosowywali swoje zachowanie do warunków otoczenia.